İŞLETME GELİŞTİRME & ULUSALLAŞTIRMA

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet güçlerinin, kurumsallaşma-markalaşma düzeylerinin ve ekonomideki paylarının arttırılması, kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanmasıdır.

 

İşletme Geliştirme Destek Programı

 İŞLETME GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI DESTEKLERİDESTEK ÜST LİMİTİ (TL)ORAN
1Yurt İçi Fuar Desteği50.000

 

 

 

 

%60

 

2Yurt Dışı İş Gezisi Desteği20.000*
3Nitelikli Eleman İstihdam Desteği50.000**
4Eğitim Desteği20.000
5Enerji Verimliliği Desteği35.000
6Tasarım Desteği25.000
7Sınai Mülkiyet Hakları Desteği30.000***
8Belgelendirme Desteği30.000***
9Test ve Analiz Desteği30.000

(**) Nitelikli Eleman İstihdam Desteği kapsamında istihdam edilecek elemanın; yeni mezun, kadın, engelli, birinci derece şehit yakını veya gazi olması halinde destek oranına %20 (yirmi) ilave edilir.

(***) TSE ve TÜRKPATENT’ten alınacak belgeler, %100 (yüz) oranında desteklenir.

 

KOBİGEL- KOBİ Gelişim Destek Programı

Destek unsurları, Proje Teklif Çağrısı özelinde konunun özelliği dikkate alınarak değişiklik arz edecektir. Son teklif çağrısına istinaden destek unsurları, makine alımları, personel istihdam giderleri, eğitim giderleri, Pazar araştırması giderleri ve belge alım giderleri seklindedir. Proje kapsamında illere göre rekabet gününün arttırılması hedeflendiğinden farklı illerde farklı faaliyet koduna göre destek verilmiş olup her üretici her ilden projeye başvuramamıştır.

2019 yılında açılan teklif çağrısı özelinde yeniden bilgilendirme yapılacaktır.

Proje Süresi

En az 6

En Fazla 36 Ay

(+6) Ay

Destek Üst Limiti

Geri Ödemesiz Destek - En fazla 300.000 TL

Geri Ödemeli Destek - En fazla 700.000 TL

Proje Destek Oranı1. ve 2. Bölgelerde en fazla %60
3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde  en fazla %80

 

"İşletmelerin hakları olan; hibe, teşvik ve destek imkanlarını kullanarak
güçlü birer işletme olmalarına yardımcı oluyoruz."

İŞ ORTAKLARIMIZ