HİZMETLERİMİZ

GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME PROGRAMI

Girişimcilerin iş kurma ve yürütme konularında bilgi ve becerilerini geliştirmek

+ DAHA FAZLA
İŞLETME GELİŞTİRME & ULUSALLAŞTIRMA

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet güçlerinin, kurumsallaşma

+ DAHA FAZLA
TİCARET BAKANLIĞI DESTEKLERİ

Yurt dışı pazar araştırması gezisi, yeni ihraç pazarları yaratılması

+ DAHA FAZLA
DİĞER DESTEK ve HİZMETLER

Yatırım teşvikleri, Kalkınma ajansı destekleri, Tarım ve kırsal kalkınma

+ DAHA FAZLA

"İşletmelerin hakları olan; hibe, teşvik ve destek imkanlarını kullanarak
güçlü birer işletme olmalarına yardımcı oluyoruz."

MÜŞTERİLERİMİZ